Malin Ymell

har arbetat under flera år som terapeut i KBT och coacing.Undervisat och utbildat i Yoga och Mindfulness. Malin Ymell är utbildad KBT-terapeut beteendevetare och psykiatri utbildad , Licensierad Mindfulnesslärare av Marc Williams, Oxford England och John Kabat-Zinn och Eva Henje-Blom vid Karolinska Institutet. Idrottspsykologi Bosön Idrottscenter. Lång erfarenhet av undervisning och utbildning i yoga, mindfulness och hälsa.


Lic Yoga teathertraining RYT + E-RYT 200+500+200 yoga teacher

trainingUtbildningar från flera delar av "yogavärlden", Indien, Mysore, Goa, Chennai, San Francisco, New York, Stockholm osv

Yin, Ashtanga, Hatha Jivamukti, Rocket,