VÅR HISTORIA

Malin Ymell


har arbetat under flera år som terapeut i KBT och coacing.Undervisat och utbildat i Yoga och Mindfulness.


Malin Ymell är utbildad KBT-terapeut , licensierad Mindfulnesslärare av Marc Williams, Oxford England och John Kabat-Zinn och Eva Henje-Blom vid Karolinska Institutet. Idrottspsykologi Bosön Idrottscenter.


Lång erfarenhet av undervisning och utbildning i yoga

Lic Yoga teathertraining RYT + E-RYT 200+500+200 yoga teacher

trainingUtbildningar från flera delar av "yogavärlden", Indien, Mysore, Goa, Chennai, San Francisco, New York, Stockholm osv

Yin, Ashtanga, Hatha Jivamukti, Rocket, 

KBT

Mindfulness

Ashtangayoga

Yinyoga

Hathayoga

Meditation