Hitta in till ditt Inuti


Yoga-inuti spa i Japansk anda på Inuti möts Dalarna, Japan och Indien.


I den japanska kulturen är badet en viktig del. Här kan du koppla av i sann japansk anda. Japansk tvagningsritual, varma källor inne och ute i naturen, bastu. I den Indiska kulturen möter du ayrveda som är ett sätt att skapa balans i livet. Allt för att du ska komma till ro. 


Medtag egen yogamatta eller köp en på plats

P.g.a rådande Corona-läge, visa hänsyn och tänk på att hålla social distans, och stanna hemma om du har symtom, max 8 gäster vistats i lokalen samtidigt


Boka bastu, bad, yoga, sushi och meditation


Samtal, kurser och privata sessioner

Frågor/tidsbokning

malin.ymell@gmail.com

KBT-terapi

Vad är KBT? Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

Mindfulness

Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker. Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka sin livskvalitet. Egentligen är det fråga om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem.

Yogaterapi

Med ett holistiskt synsätt på både kropp och sinne får klienten med yogan som redskap möjlighet till insikt och förändring. Som yogaterapeut ser vi på klientens problematik utifrån det yogiska perspektivet. Vi utgår från samtalet mellan terapeut och klient. Därefter utformar vi personliga övningar och meditationer.